gunsmith

gunsmith
patrankininkas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Amatininkas – patrankų gamintojas, taisytojas ir aptarnautojas. XV–XVII a. Lenkijoje ir LDK buvo valdovo (karaliaus ar didžiojo kunigaikščio) ar feodalų privatūs patrankininkai. Valdovo Δ teisės ir pareigos buvo nustatytos Žygimanto Augusto patrankininkų artikulu (1557), Vladislovo Vazos artilerijos artikulu (1634). Iki 1638 m. patrankininkai buvo pavaldūs krašto iždininkui, vėliau artilerijos generolui. Aptarnavo patrankas pilyse ir žygyje, per karą. Valdovo patrankininkas buvo Vilniaus pasienio (Polocko ir kt.) pilyse, Vilniaus ir Valkininkų valstybinėse liejyklose, privačių patrankininkų – Biržų pilyje, Nesvydžiaus (Radvilų), Vyšniavo (Minsko) liejyklose. Atlyginimą gaudavo pinigais, apranga, kai kur žeme; tarnyba buvo paveldima. atitikmenys: angl. armourer; gunsmith rus. оружейник

Artilerijos terminų žodynas – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2004.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • Gunsmith — Gun smith, n. One whose occupation is to make or repair small firearms; an armorer …   The Collaborative International Dictionary of English

  • gunsmith — 1580s, from GUN (Cf. gun) + SMITH (Cf. smith) …   Etymology dictionary

  • gunsmith — ► NOUN ▪ a person who makes and sells small firearms …   English terms dictionary

  • gunsmith — [gun′smith΄] n. a person who designs, makes, or repairs small guns …   English World dictionary

  • Gunsmith — A gunsmith is a person who repairs, modifies, designs, or builds firearms to factory or customer specifications, using hand tools and machine shop tools (such as lathes, milling machines, and grinders).Gunsmiths may be employed in: *factories by… …   Wikipedia

  • gunsmith — UK [ˈɡʌnˌsmɪθ] / US noun [countable] Word forms gunsmith : singular gunsmith plural gunsmiths 1) someone whose job is to make and repair guns 2) someone whose job is to sell guns in a shop …   English dictionary

  • gunsmith — [[t]gʌ̱nsmɪθ[/t]] gunsmiths N COUNT A gunsmith is someone who makes and repairs guns …   English dictionary

  • gunsmith — /ˈgʌnsmɪθ/ (say gunsmith) noun someone who makes or repairs firearms …  

  • Gunsmith Cats — ガンスミス キャッツ (Gansumisu Kyattsu) Genre action, roman policier Manga Type Seinen Auteur Kenichi Sonoda Éditeur …   Wikipédia en Français

  • Gunsmith cats — Article de la série Manga Liste des mangas par titre français autre A B …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”